G-koodisanojen argumentit

Argumentti

Ohjaa koodeja

Toiminto

P_

---

Lyhennetty asemakoordinaatin esitystapa. Sama kuin X_ Y_ Z_ missä _ tarkoittaa koordinaatin numeroarvoa. Myös vaihtoehtoiset koordinaatit kuten IJK, UVW jne.

X, Y, Z

Modaali 01 koodit

Paikkakoordinaatit liikettä varten

A, B, C

Modaali 01 koodit

Kulmakoordinaatit X, Y, Z-akselien ympäri tapahtuvaa kiertoa varten (4. akseli)

I, J, K

G02, G03

Suhteelliset paikkakoordinaatit ympyränkaaren keskipisteen sijoitamiseksi

U, V, W

Modaali 01 koodit

X, Y, Z-akselien suuntaiset suhteelliset paikkakoordinaatit liikettä varten

S

M03, M04

Karan kierosluvun ohjearvo

F

Modaali 01 koodit

Syöttöliikkeen nopeus mm/min

H

Modaali 01 koodit

Työkalun pituus- ja sädekompensointi

T

---

Työkalun valinta

R

modaali 09 koodit

G02, G03

Liikkeen paluutaso katkoporauksessa ja vastaavissa

Säteen määrittely ympyräinterpolaatiossa

Q

Modaali 09 koodit

Porauksen askelsyvyys katkoporauksessa tms

P

G04

Taukoaika ms

N

---

Lauseen rivinumero (ei pakollinen)

Varsinaiset G-koodisanat

G-koodi

Modaaliryhmä

Toiminto

G00

01

Pikaliike annettuihin koordinaatteihin

G01

01

Koordinoitu liike työstönopeudella annettuihin koordinaatteihin

G02

01

Ympyräinterpolaatio myötäpäivään

G03

01

Ympyräinterpolaatio vastapäivään

G04

00

Tauko

G05

00

Suurnopeussyklillä koneistus

G09

00

Täsmällinen paikoitus

G15

17

Polaarikoordinaattimoodin peruutus

G16

17

Polaarikoordinaatimoodin asetus

G17

02

XY-tason asetus ympyräinterpolaatioon

G18

02

ZX-tason asetus ympyräinterpolaatioon

G19

02

YZ-tason asetus ympyräinterpolaatioon

G20

06

Mittayksiköt tuumina

G21

06

Mittayksiköt milleinä

G22

00

Esimerkki

G23

00

Esimerkki

G27

00

Kotiasemaan ajon tarkistus

G28

00

Ajo kotiasemaan

G29

00

Paluu kotiasemasta

G30

00

Paluu 2. kotiasemaan

G31

00

Toiminnon ohitus

G33

01

Kierteitys

G39

00

Nurkan kierto ympyräinterpolaation avulla

G40

07

Työkalun säteen kompensoinnin peruutus

G41

07

Työkalun säteen kompensointi vasemmalle

G42

07

Työkalun säteen kompensointi oikealle

G43

08

Työkalun pituuskompensointi summaten (+ suuntaan)

G44

08

Työkalun pituuskompensointi vähentäen (- suuntaan)

G45

00

Työkaluoffsetin kasvatus

G46

00

Työkaluoffsetin vähennys

G47

00

Työkaluoffsetin 2x kasvatus

G48

00

Työkaluoffsetin 2x vähennys

G49

08

Työkalun pituuskompensoinnin peruutus

G50

11

Skaalauksen peruutus

G51

11

Skaalauksen asetus

G52

00

Työkoordinaatiston siirto

G53

00

Liikkeen referointi konekoordinaatteihin

G54

14

Työkoordinaatiston 1 valinta

G55

14

Työkoordinaatiston 2 valinta

G56

14

Työkoordinaatiston 3 valinta

G57

14

Työkoordinaatiston 4 valinta

G58

14

Työkoordinaatiston 5 valinta

G59

14

Työkoordinaatiston 6 valinta

G60

00

Yksisuuntainen paikoitus

G61

15

Tarkka pysäytystila

G62

15

Automaattinen nurkan ohitustila

G63

15

Kierteitystila

G64

15

Leikkuutyöstötila

G65

12

Makrokäsky, makrokutsu

G66

12

Kustom-makron modaalinen kutsu

G67

12

Kustom-makron modalisen kutsun peruutus

G68

16

Koordinaatiston kierto

G69

16

Koordinaatiston kieron peruutus

G73

09

Katkoporaus-työkierto 1

G74

09

Vastakierteitys-työkierto

G76

09

Tarkkuusavarrus

G80

09

Työkierron peruutus

G81

09

Pisteporaus-työkierto

G82

09

Vastaporaus-työkierto

G83

09

Katkoporaus-työkierto 2

G84

09

Kierteitys-työkierto

G85

09

Avarrustyökierto

G86

09

Avarrustyökierto

G87

09

Vasta-avarrustyökierto

G88

09

Avarrustyökierto

G89

09

Avarrustyökierto

G90

03

Absoluuttikoordinaattien valinta

G91]]

03

Suhteellisten koordinaattien valinta

G92

00

Absoluuttikoordinaatiston origon asetus

G94

05

Syöttö yks/minuutti

G95

05

Syöttö yks/karan kierros

G96

13

Vakio-pintanopeussäätö päälle

G97

13

Vakio-pintanopeussäätö pois päältä

G98

10

Työkierrossa välipaluu alkupisteen tasalle

G99

10

Työkierrossa välipaluu R-koordinaatin tasalleErään koneen koodeja

M-koodi

Toiminto

M00

Pakollinen tauko. Ohjelma pysähtyy tähän kunnes käyttäjä painaa [CYCLE START] jolloin ohjelma jatkaa

M01

Ehdollinen tauko. Sama kuin edellä, mutta vain mikäli paneelin [OPT STOP] on painettuna aktiiviseksi

M02

Ohjelman lopetus. Suoritus päättyy ja ohjelma kuitataan ajetuksi.

M03

Kara liikkeelle myötäpäivään. Kara lähtee pyörimään nopeudella joka on aiemmin asetettu argumentilla S

M04

Kara liikkeelle vastapäivään.

M05

Kara seis.

M06

Työkalun vaihto - suorituskäsky. Edeltävä valinta käyttäen käskysanaa T toteutetaan tällä toiminnolla.

M08

Leikkuuneste päälle. Edellytää, että paneelissa on valittu (COOLANT) [CLNT AUTO] aktiiviseksi

M09

Leikkuuneste pois

M19

Karan orientointi. Kiertää karan asentoon jossa työkalun vaihto tapahtuu. Samaa asentoa käytetään mm. vasta-avarruksessa jne

M29

Jäykkä kierteitystila päälle

M30

Ohjelman lopetus ja paluu alkuun

M40

4. akselin lukitus

M41

4. akselin vapautus

M94

Akselin peilauksen peruutus

M95

X-akselin peilaus

M96

Y-akselin peilaus

M98

Aliohjelman kutsu

M99

Aliohjelmasta paluu