Ensimmäinen pääsääntö: energian säilyminen

Sisäenergian muutos ilmenee muutoksena systeemin lämpötilassa, paineessa, tilavuudessa tai olomuodossa.


Toinen pääsääntö: entropia kasvaa
Kolmas pääsääntö: absoluuttista nollapistettä ei voida saavuttaa