Tunti

Tunnin aihe ja sisältö

Kotitehtävät

3.9.

Aloitus: kurssin sisällöt ja arviointi. Ohjeet yhteisesti luettavaan novellikokoelmaan (Peda.net). Johdattelua kurssin aiheisiin: lämmittelytehtäviä Särmä 3 -kirjan luvusta 1. Johdattelua kirjallisuuteen (Särmä-oppikirjan luku 6, s. 63: Miten kirjallisuutta luetaan?). Aloituskysely Peda.netissä.

Tee lukujen 9 ja 10 Särmä-tehtävät Särmä 3 -kirjasta (lue siis oppikirjaa ja kokoa itsellesi vastaukset tehtäväkirjan kysymyksiin). Liity kurssin Peda.net-sivulle (liittymisavain: runous) sekä Classroomiin (ohjeet Peda.netissä). Tutustu novellikokoelmavaihtoehtoihin ja äänestä suosikkiasi.

8.9.

Kohti runon tulkintaa (tehtäväkirjan luku 9): tehtävä 2. Runon puhuja (luku 10): tehtävä 1.

Tee luvun 10 tehtävä 3 ja lukujen 11 ja 12 Särmä-tehtävät Särmä 3 -kirjasta (lue siis oppikirjaa ja kokoa itsellesi vastaukset tehtäväkirjan kysymyksiin).

10.9.

Runon kuvallisuus (luku 11): Särmä-tehtävien läpikäynti, runoesimerkkejä, tehtävä 1. Runon äänteet, rytmi ja mitta (luku 12): Särmä-tehtävien läpikäynti, tehtävä 3.

Tee loppuun luvun 12 tehtävä 3 sekä luvun 13 Särmä-tehtävät. Yhteisesti luettavaksi novellikokoelmaksi valittiin Joel Lehtosen "Kuolleet omenapuut" (Peda.netissä linkit kirjaston varausjärjestelmään ja e-kirjaan).

15.9.

Runon mitallisuuden kertausta Särmän opetusvideon avulla. Runo ja intertekstuaalisuus (luku 13, s. 48 ->): keskustelua esimerkin kautta, Särmä-tehtävien läpikäynti, tehtävä 1, Henriikka Tavin Rakkausrunon analysointia (lyrikline.org).

Lue oppikirjan luvun 8 alaluku "Näin teet runoanalyysin" (s. 90 - 91) ja tee tehtäväkirjan luvun 14 tehtävä 1 (s. 52). Tee myös tehtäväkirjan luvun 22 Särmä-tehtävät (s. 80).

17.9.

Kaunokirjalliseen tekstiin viittaaminen (luku 22, s. 80): ohjeet viittaamiseen (Peda.net), Särmä-tehtävien läpikäynti ja tehtävä 2. Runoanalyysi (luku 14, s. 52 ->): tehtävän 1 läpikäynti. Runosta kirjoittaminen (tiivistetyt ohjeet Peda.netissä). Ohjeet lukutaidon tehtävään lyriikasta (palautus 24.9.) Peda.netissä ja Classroomissa.

Tee lukutaidon tehtävä lyriikasta ja palauta ensi viikon torstaina (24.9.). Ohjeet ovat Peda.netissä ja vastaus kirjoitetaan Classroomissa.

22.9.

Runouden monet muodot (linkkejä Peda.netissä). Sanavalintoja (luku 23, s. 81): Särmä-tehtävässä mainitut oppikirjan sivut, tehtävä 4. Kielikuvia (luku 24, s. 82 ->): Särmä-tehtävässä mainitut oppikirjan sivut, kielikuvaesimerkkejä sanomalehdessä. Kaunokirjallisuudelle tyypillisten keinojen hyödyntäminen omassa kirjoittamisessa (Peda.net).

Tee luvun 15 Särmä-tehtävät (s. 56) seuraavaksi tunniksi ja muista palauttaa lukutaidon tehtävä lyriikasta Classroomissa torstain 24.9. aikana.

24.9.

Kohti draaman tulkintaa (luku 15, s. 56 ->): Särmä-tehtävien läpikäynti, tehtävä 1, digi-Särmän video draaman käsitteistä, tehtävä 2.

Tee lukujen 16 (s. 58) ja 17 (s. 66) Särmä-tehtävät. Muista palauttaa lukutaidon vastaus lyriikasta!

29.9.

Lukutaidon vastausten (lyriikka) palautus: sisällön aineksia, esimerkkivastaus. Teatteria verkossa (linkkejä Peda.netin alasivulla). Tragedia (luku 16, s. 58 ->): Särmä-tehtävien läpikäynti, tehtävät 1 ja 2 a). Komedia (luku 17, s. 66 ->): Särmä-tehtävien läpikäynti. Ohjeet lukutaidon tehtävään draamasta (Peda.net ja Classroom).

Tee seuraavaksi tunniksi lukujen 3 (s. 12) ja 4 (s. 13) Särmä-tehtävät. Kirjoita lukutaidon vastaus draamasta Classroomissa ja palauta viimeistään 8.10.

1.10.

Kohti novellin tulkintaa (luku 3, s. 12): Särmä-tehtävien läpikäynti ja tehtävä 1. Kertoja ja fokalisaatio (luku 4, s. 13 ->): Särmä-tehtävien läpikäynti, esimerkkejä
kerrontaratkaisuista.

Tee seuraavaksi tunniksi lukujen 5 (s. 18) ja 6 (s. 21) Särmä-tehtävät. Muista myös lukutaidon vastaus draamasta ja novellikokoelman lukeminen ensi viikoksi.

2.10.

Henkilökuvaus (luku 5, s. 18 ->): Särmä-tehtävien läpikäynti, esimerkkinovellin erittelyä tehtävien 1, 2 ja 3 (digikirja 2, 3 ja 4) avulla. Aihe, teema ja motiivi (luku 6, s. 21): Särmä-tehtävät, pohdintaa Malkamäen novellista (luvussa 5). Novellianalyysi: oppikirjan luvun 7 alaluku, s. 78 - 79.

Lue tiistain tunniksi Joel Lehtosen novellikokoelma "Kuolleet omenapuut" (ks. Peda.net).

6.10.

Luetun novellikokoelman käsittely: kysely, keskustelua. Monimuotoiset tekstit: tehtäväkirjan lukujen 19 - 21 Särmä-tehtävissä mainitut oppikirjan sivut kannattaa käydä läpi, Peda.netissä ohjeita "Audiovisuaalisten tekstien analyysiin".

Muista palauttaa lukutaidon vastaus draamasta torstaina. Kurssin viimeinen oppitunti pidetään torstaina jo klo 19.40 - 20.20!

8.10.

Kaunokirjallisuus kirjoitelman aineistona. Ohjeita kokeeseen. Kurssipalautetta.

 

26.10.

Koe: kirjoitustaidon koe, jossa aineistona kaunokirjallisuutta.